Robert Mistrík a Andrej Kiska - prezident SR

Robert Mistrík

Životopis V médiách
Životopis

O mne

Narodil som sa 13.augusta 1966 v Banskej Bystrici. Od rannej mladosti ma bavili prírodné vedy a rád som súťažil v okresných a krajských chemických olympiádach, pričom niekoľko z nich sa mi podarilo aj vyhrať.

Absolvoval som gymnázium Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici a po maturite som pokračoval v štúdiu na Chemickotechnologickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej, odbor analytická chémia. Titul inžiniera som obhájil v roku 1991 diplomovou prácou, v ktorej som prezentoval univerzálny matematický model numerickej derivácie a integrácie celistvého, ale i frakčného rádu, teda zjednotené Simpsonovo pravidlo a numerickú deriváciu ľubovoľného rádu.

Čítať viac
pozadie
Prednášky

Prednášky na medzinárodných kongresoch, konferenciách a sympóziách!

eurotox mini
The growing analytical fallacy: The majority of small molecules on earth remains unidentified, while hundreds of molecules have been reported in space September 10-13, 2017
logo bmss mini
mzCloud: A comprehensively annotated LC/MSn database for the identification of unknowns September 13-15, 2016
logo imsc mini
Beyond the elemental composition: Computer-assisted identification methods in a high resolution era August 24-29, 2014
logoo sgms mini
The great paradox of the 21st century: We are unable to identify 70-90% of small molecules in biological samples and rivers on Earth, while humans have endeavored to analyze the soil on Mars, the atmosphere on Jupiter and the sea on Titan. October 29-30, 2015
logo lcms mini
Identification of Unknowns using Mass Spectral Library Cloud November 7, 2012
Key Note Lecture - MassSpec-Forum, Vienna, Austria
logo highchem mini
A „Cool“ Outlook on „Uncool“ Fragmentation Processes February 20 - 21, 2007
Všetky prednášky
V médiách
21 Mar, 2017

STARTITUP: Slovenský vedec Robert Mistrík vyvíja, spolu so svojím tímom, cloudovú databázu, ktorá v budúcnosti zmení liečbu chorôb

Jeho tím tvorí niekoľko celosvetovo uznávaných slovenských vedcov,

ktorí momentálne pracujú na vývoji cloudovej databázy, ktorá dokáže identifikovať ľudské metabolity, liečivá, dopingové látky, drogy či omamné látky. V budúcnosti by práve táto databáza mohla tvoriť základ pre liečbu väčšiny chorôb.

Čítať viac
27 Mar, 2009

Plus 7 dní: Stopár rakoviny

Slovenskí vedci pracujú na novej metóde, ktorá by mohla priniesť prevrat

v odhaľovaní onkologických ochorení. Jeho metóda, ktorá pomáha identifikovať malé molekuly, by mohla znamenať prelom v diagnostike rakoviny. Jeho výskum získal cenu Hlava roka za inováciu.

Čítať viac

Kontakt

Použite kontaktný formulár
Navštívte ma na sociálnych sieťach!
Robert Mistrík avatar

Prosím, vyplňte formulár - pokúsim sa odpovedať čo najrýchlejšie !