Robert Mistrík - Životopis

Narodil som sa 13.augusta 1966 v Banskej Bystrici. Od rannej mladosti ma bavili prírodné vedy a rád som súťažil v okresných a krajských chemických olympiádach, pričom niekoľko z nich sa mi podarilo aj vyhrať.

Absolvoval som gymnázium Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici a po maturite som pokračoval v štúdiu na Chemickotechnologickej fakulte Slovenskej vysokej školy technickej, odbor analytická chémia. Titul inžiniera som obhájil v roku 1991 diplomovou prácou, v ktorej som prezentoval univerzálny matematický model numerickej derivácie a integrácie celistvého, ale i frakčného rádu, teda zjednotené Simpsonovo pravidlo a numerickú deriváciu ľubovoľného rádu.

V tom istom roku som bol prijatý na doktorandské štúdium na Universität Wien, kde kedysi pôsobili velikáni ako Schrödinger, Freud, Popper, Gödel, Hayek alebo Ján Kollár či Tomáš Garrigue Masaryk. V roku 1994 som úspešne obhájil dizertačnú prácu, v ktorej som rozpracoval grafovo teoretické a klasifikačné metódy interpretácie hmotnostných spektier a bol mi udelený titul Dr. rer. nat. (PhD).

V roku 1995 sa za mňa vydala moja dlhoročná láska Zuzka a krátko na to s ťažkým srdcom opustila rady Rock FM Rádia, aby sa spolu so mnou vypravila do USA. Tam som získal miesto hosťujúceho vedca (guest researcher) na National Institute of Standards and Technology (NIST), Gaithersburg, MD, patriaceho pod Ministerstvo obchodu (Department of Commerce), kde som viac ako dva roky vyvíjal matematické metódy pre hmotnostnú spektrometriu. V Amerike som časom pochopil, že veda je nie len krásna, ale netreba sa báť ísť aj s kožou na trh.

Po návrate na Slovensko som v roku 1998 založil firmu HighChem, zaoberajúcu sa vedeckým výskumom a vývojom softvérových aplikácií v oblasti hmotnostnej spektrometrie, biochémie, farmácie a metabolomike. Podieľal som sa na viacerých medzinárodných projektoch a v konzorciu METAcancer zameraného na hľadanie biomarkerov rakoviny prsníka som bol zvolený za člena vedeckej riadiacej komisie (scientific steering comitee). V roku 2007 mi bol v USA priznaný patent na identifikáciu látok, ktorý je základom pre hľadanie nových diagnostických markerov zákerných chorôb.

Spoločne s mojimi kolegami sa nám dlhoročnou poctivou vedecko-výskumnou prácou podarilo prepracovať medzi svetovú špičku v oblasti identifikácie látok s využitím hmotnostnej spektrometrie, pričom naše riešenia našli uplatnenie vo viac ako dvoch tisíckach biochemických, farmaceutických, medicínskych, potravinárskych, kriminalistických a environmentálnych laboratórií na celom svete. Vyvinuli sme aj unikátnu cloudovú databázu spektrálnych stromov s názvom mzCloud, ktorá umožňuje identifikáciu ľudských metabolitov, liečiv, dopingových látok, environmentálnych kontaminantov, drog a omamných látok, a k jej používateľom sa radia firmy ako Apple, Nike, Coca-Cola a stovky ďalších. Zoznam referencií vo svetových karentovaných časopisoch na výsledky našich vedecko-výskumných snažení má okolo 20 strán, čo je na Slovensku nebývalý jav.

V roku 2009 som sa stal laureátom vedeckej ceny Hlava Roka za najvýznamnejšiu inováciu. Aktívne pôsobím v rôznych medzinárodných inštitúciách, som členom American Chemical Society, American Society for Mass Spectrometry a v roku 2012 som bol zvolený a v roku 2014 znovuzvolený členmi medzinárodnej Metabolomics Society za jedného z riaditeľov. Výsledky vedeckej práce pravidelne prezentujem v odborných časopisoch a na medzinárodných sympóziách, pričom v roku 2016 sme spolu s lídrami v oblasti metabolomiky publikovali v Nature Biotechnology, čo je jeden z najvýznamnejších vedeckých časopisov na svete. Bol to významný počin, ktorý sa podaril slovenskému vedcovi po 14 rokoch. Vedecké výsledky som mal možnosť prezentovať na viacerých renomovaných univerzitách, vrátane Stanford University, University of Cambridge a prednášal som na mnohých významných konferenciách a sympóziách po celom svete ako keynote alebo invited speaker.

V roku 2009 som spoluzakladal stranu SaS a členom som bol do roku 2012. Musím priznať, že politika ma od vtedy znovu začala baviť. Počas leta 2017 som sa ako jeden z nie veľkého počtu slovenských vedcov verejne postavili do prvej línie boja proti podvodom v škandalóznej eurofondovej výzve v objeme 600 miliónov. V rovnakom období som bojoval s druhou nespravodlivosťou, keď som pomáhal s odbornou obhajobou biologického pasu Mateja Tótha, najlepšieho slovenského športovca roku 2016 a skvelého človeka.

Najkrajšia chvíľa môjho života nastala v roku 2002, keď sa nám so Zuzkou narodili dvojičky, Denisko a Danielko. Rodina je mojim najväčším koníčkom.